Bảng Giá Cho Thuê Xe Cao Cấp

BẢNG GIÁ XE MERCEDES TẠI HỒ CHÍ MINH 
Tuyến đường

Over 1 km = $ 2

Over 1 hour = $ 55

   Tất cả các loại xe đời mới 2010 – 2012 

Tài xế nói được tiếng anh

 SUV  S 500 E 250 MERCEDES
 Airport Transfer – 1 hour
$60 $60 $50 $55
Halfday City – 4 hours
$220 $220 $165 $165
Full day city – 8 hours
$330 $330 $275 $275
SG-CBe-VLong-SG – 1 Day
$400 $400 $330 $330
SG-TX Ben Tre-SG – 1 Day
$375 $375 $250 $285
SG-Golf SBe/Golf TDuc/Golf Dnai – 1 Day
$330 $330 $275 $275
SG-Golf Long Thanh – 1 Day
$330 $330 $275 $275
SG-Cu chi-SG ( Lunch ) $295 $295 $200 $200
SG-Cu Chi Tay Ninh-SG $375 $375 $285 $285
SG-Vung Tau-Sgn – 1 Day
$400 $400 $330 $330
SG-Phu My Port-SG (one way) $375 $375 $285 $285
SG-MTho-SG – 1 Day
$295 $295 $200 $200
SG-Cantho   or v.v  (1 way) $400 $400 $330 $330
SG–Cantho-SG – 1 Day
$770 $770 $600 $600
SG-Ctho-Chaudoc-SG – 3 Days
$1,200 $1,200 $1,000 $1,000
SG-Pthiet (01 way) $400 $400 $330 $330
SG-Dalat-Nhatrang-SG- 3 Days
$1,300 $1,300 $1,050 $1,050
SG-Nhatrang-SG (01 way) $600 $600 $450 $450
SG-Nhatrang-SG-return – 2 Days
$1000 $1000 $770 $770
SG-Dalat-Nhatrangt-SG – 4 Days
$1,300 $1,300 $1,050 $1,050
No tags for this post.

Related posts