Bảng Giá Cho Thuê Xe ở tại Vũng Tàu

BẢNG GIÁ XE TẠI VŨNG  TÀU 
Tuyến đường    
 16 Chỗ  28 Chỗ 35 Chỗ 45 Chỗ
Giá:VNĐ/Km
 Vũng Tàu City 1/2 ngày    1,440,000    1,800,000   2,520,000   2,700,000
Vũng Tàu City 01 ngày    1,680,000    2,100,000   2,940,000    3,150,000
Vung tau- tp HCM   2,040,000   2,550,000   3,570,000   3,825,000
Vung tau- Cần Thơ – 2 Ngày   5,940,000   7,450,000  10,320,000  11,075,000
Vũng Tàu – Đà Lạt – 3 Ngày   5,772,000   7,265,000    9,951,000  10,698,000
Vũng Tàu -Nha Trang -4 Ngày   9,660,000  12,150,000  16,680,000  17,925,000
No tags for this post.

Related posts