Bảng Giá Thuê Xe Tại Đà Lạt

BẢNG GIÁ XE TẠI ĐÀ LẠT ÁP DỤNG ĐẾN 31/12/2013
Tuyến đường    
 7 Chỗ  16 Chỗ 29 Chỗ 45 Chỗ
Giá theo số km :VNĐ/Km           7,000          8,500        13,500            18,500
Qua đêm (O.N)/ 1 Đêm              300,000              300,000            450,000                   550,000
Đón / Tiễn Sân Bay Liên Khương              595,000              723,000           1,148,000               2,400,000
Đà Lạt City Tour 1/2 ngày              630,000              765,000           1,215,000                1,665,000
Đà Lạt City  Tour 01 ngày              980,000            1,190,000          1,890,000               2,590,000
Ăn tối (trong tour)               315,000              383,000            608,000                   833,000
Đà Lạt – Nha Trang – Đà Lạt            2,100,000          2,550,000         4,050,000               5,550,000
Đà Lạt – Nha Trang – Đà Lạt           2,890,000          3,445,000         5,445,000               7,395,000
Đà Lạt – Nha Trang – Đà Lạt            4,100,000          4,850,000         7,650,000              10,350,000
Đà Lạt – Sài Gòn – Đà Lạt           3,500,000          4,250,000         6,750,000               9,250,000
Đà Lạt – Sài Gòn – Đà Lạt           4,290,000           5,145,000          8,145,000               11,095,000
Đà Lạt – Sài Gòn – Đà Lạt           5,080,000          6,040,000         9,540,000              12,940,000
Đà Lạt – Phan Thiết – Đà Lạt           2,380,000          2,890,000         4,590,000               6,290,000
Đà Lạt – Phan Thiết – Đà Lạt           3,380,000          4,040,000         6,390,000               8,690,000
Đà Lạt – Phan Thiết – Đà Lạt           4,380,000           5,190,000          8,190,000               11,090,000
Đà Lạt – Buôn Mê Thuột- Đà Lạt           2,800,000          3,400,000         5,400,000               7,400,000
Đà Lạt – Buôn Mê Thuột – Đà Lạt           3,590,000          4,295,000         6,795,000               9,245,000
Đà Lạt – Buôn Mê Thuột – Đà Lạt           4,590,000          5,445,000         8,595,000               11,645,000
No tags for this post.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*