Khách hàng Reedtradex thuê 9 xe innova event với vũ đoàn ABC

Khách hàng Reedtradex thuê 9 xe innova event với vũ đoàn ABC
Đánh giá bài viết

wwww.kenhchothuexe.com  bố trí 9 xe Toyota Innova có dán decal cùng với vũ đoàn ABC cho sự kiện roadshow của Reedtradex từ ngày 10 -12 oct năm 2013

xem link bài viết www.vccinews.vn/news/10093/.html

Reedtradex to chuc roadshow -www.kenhchothuexe.com

Metalex to chuc roadshow vu doan ABC-kenhchothuexe.com

Cho Thuê Xe Du Lịch, Cho Thuê Xe Cưới, Cho Thuê Xe Tháng, Cho Thuê Xe Limousine, Cho Thuê Xe Mercedes S500, E250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*